Er mogen ook complimenten uitgedeeld worden!

Dinsdag 16 mei 2023

Beste ouders,

Voor de vakantie hebben wij u een mail gestuurd waarin wij u hebben uitgelegd waarom wij ‘op tijd met de les beginnen’ zo belangrijk vinden.

Vorige week zijn wij met een ‘offensief’ begonnen.

Wij willen als Nicolaasschool graag dat:

-alle kinderen op tijd zijn.

-de leerkrachten op tijd starten met de les (08.35 uur).

-er rust is op de gangen tijdens lestijd (dit betekent dat u als ouder (uiterlijk) direct na de 2e bel het lokaal en de gang verlaat).

-ouders na 08.35 uur niet meer in de school rondlopen. Wanneer kinderen te laat zijn, lopen ze alleen naar de klas of worden ze gebracht door een leerkracht.

 En hoewel een enkele ouder ons opeens wel heel streng vindt…merken wij (zeker) ook dat u als ouder goed met ons meedenkt.

Heel veel kinderen zijn (nog steeds) keurig op tijd en wanneer iemand te laat zou kunnen komen, wordt er weer (ouderwets) gerend om toch op tijd in de klas te zijn.

Ook het niet meer naar binnen mogen om uw kind na 08.35 uur in de klas te brengen wordt (soms met een klein beetje protest) door iedereen geaccepteerd.

Wij merken in de ochtend veel meer rust in de school en dat is goed nieuws voor uw kind.

Wij willen u allemaal bedanken voor uw medewerking en de goede intenties.

We gaan echt de goede kant op! Laten we dit volhouden.

 

De Nicolaas dat zijn wij!


Terug