Nogmaals een oproep om de ouderbijdrage te betalen.

Nogmaals een oproep om de ouderbijdrage te betalen.

Dinsdag 5 maart 2019

Bijna 75 % van de ouders heeft de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 betaald. Wij willen u daarvoor hartelijk danken!

Dit betekent ook dat ongeveer 150 ouders nog niet betaald hebben. Dat is best veel. Wij hopen dat ook deze ouders snel de ouderbijdrage betalen.

Er moet de komende periode namelijk veel vooruitbetaald worden (denk bijvoorbeeld aan de bussen die wij bestellen voor de schoolreis en de entree voor de parken).

Gisteren maandag 04-03-2019 is er wederom een email uitgegaan naar de ouders waarvan wij het emailadres hebben om hen te attenderen op het nog openstaande bedrag.

Wanneer wij geen emailadres van u hebben, heeft u deze mail uiteraard niet gekregen, maar kan er nog wel een bedrag voor uw kind(eren) open staan. U heeft hier een aantal weken geleden een brief over gehad.

Wanneer u het schoolgeld niet betaald of geen initiatief neemt om met ons in gesprek te gaan over een betalingsregeling moeten wij uw kind helaas uitsluiten van deelname aan bijvoorbeeld de sportdag of de schoolreis. Dit is absoluut niet wat wij willen.

 U kunt de ouderbijdrage; betalen via de IDEAL link, overmaken op het bankrekeningnummer van de school (NL08INGB0654087172) en pinnen of contant betalen bij juffrouw Marianne.

 

Terug

Schiedamseweg 227

3026 AN Rotterdam

010 - 462 49 08

info@nullnicolaas-school.nl