Email verstuurd met een Ideal link voor de ouderbijdrage

Maandag 9 september 2019

Beste ouders,

Wanneer uw emailadres bij ons bekend is, heeft u een mail ontvangen met een IDeal link om de ouderbijdrage te betalen.

Informatie over de ouderbijdrage vindt u hieronder.

Wilt u een betalingsafspraak maken? Loop dan even langs de bouwcoördinator of de directie.

Schoolgeld

De school organiseert jaarlijks allerlei extra activiteiten, zoals: het sinterklaasfeest, het kerstdiner, een themaweek, het lentefeest, het schoolreisje en vele andere jaarlijks wisselende activiteiten. Om dit te kunnen bekostigen, wordt van u een vrijwillige schoolgeldbijdrage gevraagd van € 60 per kind. Als u meerdere kinderen tegelijk op school heeft, geldt daar tot 18 oktober een kortingsregeling voor. Voor het tweede kind betaalt u € 50, het derde en eventueel volgende kind kost €40.

Als uw gezinsinkomen minder is dan € 1.500,- netto voor een alleenstaande ouder en € 1.700,- netto voor een tweeoudergezin, kunt u bij Jeugdfonds Rotterdam een vergoeding aanvragen. Zij vergoeden de schoolreis en het kamp voor u. Ga hiervoor naar de website: www.jeugdfondsrotterdam.nl. Op deze site kunt u een formulier downloaden. Het bedrag dat Jeugdfonds Rotterdam overmaakt naar de school wordt afgetrokken van het totale bedrag dat u moet betalen. Schoolgeld en kampgeld kunt u op de volgende manier betalen.

  • Contant op school
  • Pinnen op school

Let op: Dit kan op dinsdag, donderdag en vrijdag bij Marianne Schreuder van de financiële administratie.

  • Via Ideal (u krijgt de link hiervoor via de mail toegestuurd)
  • Via de bank. Het rekeningnummer is: IBAN: NL08 INGB 0654 0871 72, t.n.v. R.V.K.O, basisschool Nicolaasschool, oudergelden.

Vermeld de naam van uw kind en de groep bij overschrijven.  Er is uiteraard een mogelijkheid om het totaalbedrag in termijnen te betalen. Maak hier een afspraak over met de bouwcoördinator of iemand van de directie. 

Het volledige bedrag dient voor 18 oktober 2019 betaald te zijn, tenzij u hierover specifieke afspraken heeft gemaakt met een bouwcoördinator of directielid. Na deze datum vervalt de kortingsregeling en betaalt u 60 euro per kind.

 


Terug

Schiedamseweg 227

3026 AN Rotterdam

010 - 462 49 08

info@nullnicolaas-school.nl