Schoolgeld

Schoolgeld

De school organiseert jaarlijks allerlei extra activiteiten, zoals: het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, een themaweek, de Paasviering/ruilbeurs, het schoolreisje en vele andere jaarlijks wisselende activiteiten. Om dit te kunnen bekostigen, wordt van u een vrijwillige schoolgeldbijdrage gevraagd van € 60 per kind. U krijgt aan het begin van het schooljaar een formulier, waarop u kunt aangeven hoe u dit bedrag wilt betalen (contant op school, per giro of per bank, IBAN: NL08 INGB 0654 0871 72, t.n.v. R.V.K.O, basisschool Nicolaasschool

Er is uiteraard een mogelijkheid om het totaalbedrag in termijnen te betalen; ook dit kunt u aangeven op het formulier. U ontvangt geen acceptgiro of herinnering vanuit school, u dient zelf zorg te dragen voor een tijdige betaling.

Wanneer u meer informatie wenst inzake de schoolgeldbijdrage, kunt u terecht op de volgende site: http://lexius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13.

 

Terug

Schiedamseweg 227

3026 AN Rotterdam

010 - 462 49 08

info@nullnicolaas-school.nl