Gedragsprotocol

Gedragsprotocol

We vinden het belangrijk om op school een pedagogisch klimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen en waarin teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan. Dit willen we onder meer bereiken door duidelijke regels en afspraken ten aanzien van ongewenst gedrag te stellen. Soms gedragen kinderen zich op een manier die voor anderen (leerkrachten, klasgenoten) heel vervelend is en die de goede sfeer op school verstoort. Om alles voor iedereen zo duidelijk mogelijk te maken hebben wij een gedragsprotocol ontwikkeld. Hierin worden de schoolregels zo concreet mogelijk duidelijk gemaakt, staan er afspraken vermeld om de kinderen de bijbehorende vaardigheden aan te leren en er staat ook in aangeven welke actie ondernomen wordt als het gewenste resultaat uitblijft. Alle ouders krijgen bij inschrijving van hun kind(eren) het gedragsprotocol mee. Als u er geen een heeft, kunt u er op school een ophalen. Uiteraard wordt iedere dag, in iedere groep aandacht besteed aan het omgaan met elkaar.

Terug

Schiedamseweg 227

3026 AN Rotterdam

010 - 462 49 08

info@nullnicolaas-school.nl