MR

MR

De M.R. vergadert drie keer per jaar op dinsdagmiddag, de vergaderingen beginnen om 15.30 uur. De data van de vergaderingen staan in de kalender.

Oudergeleding ( ouders met stemrecht)

Vanessa de Wolff

Danielle Nooitmeer

Bilal Taner

Personeelsgeleding

Dinja van Leijenhorst

Inge Klop

Annemiek Sips (voorzitter)

Ter ondersteuning

De directeuren of de adjunct-directeur.

 

Terug