Ouderavonden

Ouderavonden

Kennismakingsgesprekken:

Deze worden in het begin van het schooljaar gehouden en dit jaar op dinsdagavond 25 september. U kunt zich inschrijven via de app of de website.

 

Uitlegavond voortgezet onderwijs voor de ouders van de groepen 8:

Op dinsdagavond 6 november is er voor ouders van kinderen in groep 8 een uitlegavond over het voortgezet onderwijs. U krijgt op deze avond uitgebreid uitleg over de mogelijkheden die er zijn voor de kinderen na de basisschool. Verder wordt u verteld, hoe u uw kind kunt aanmelden op de nieuwe school. U krijgt via uw kind een uitnodiging thuis.

 

Ouder-/ rapportgesprekken: (20/21 november, 2/ 3 april en 2/3 juli):

Voor de ouders van de kinderen in groep 3-8 zijn er tweemaal per jaar oudergesprekken.

Voor de ouders van de kinderen in groep 1-2  en 7 zijn er 3 oudergesprekken.

Dit zijn zogeheten ’10 minutengesprekken’, waarin u apart met de leerkracht kunt praten over de vorderingen van uw kind.

De kinderen van de groepen 1-2 krijgen een door de leerkracht geschreven verslag uitgereikt, waarin u kunt zien hoe uw kind zich ontwikkelt.

De kinderen van de groepen 3-8 krijgen een rapport, dat tijdens het gesprek wordt uitgereikt en met u wordt doorgesproken. De kinderen van groep 7 krijgen aan het einde van het jaar een voorlopig advies.

Het spreekt uiteraard voor zich dat u na schooltijd (liefst wel van tevoren afspreken) altijd welkom bent om over uw kind te praten of vragen te stellen.

 

Adviesgesprekken groep 8 (11, 12 & 13 februari):

In een persoonlijk onderhoud tussen de groepsleerkracht, u als ouder (s) en uw kind wordt bekeken welke vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind geschikt is.

Uiteraard is voorafgaand aan dit gesprek uitvoerig van gedachten gewisseld door de leerkrachten van groep 7 en 8, de IB en de directie over het definitieve advies. Ook de resultaten van het leerlingvolgsysteem en de Cito-Entreetoets worden hierin betrokken.

 
Terug