Ouderavonden

Ouderavonden

Kennismakingsgesprekken:

Deze worden in het begin van het schooljaar gehouden en dit jaar op dinsdagavond 15 september. U kunt zich inschrijven via de app of de website.

 

Uitlegavond voortgezet onderwijs voor de ouders van de groepen 8:

Op dinsdagavond 10 november is er voor ouders van kinderen in groep 8 een uitlegavond over het voortgezet onderwijs. U krijgt op deze avond uitgebreid uitleg over de mogelijkheden die er zijn voor de kinderen na de basisschool. Verder wordt u verteld, hoe u uw kind kunt aanmelden op de nieuwe school. U krijgt via uw kind een uitnodiging thuis.

 

Ouder-/ rapportgesprekken:

Voor de ouders van de kinderen in groep 1-7 zijn er 3 maal per jaar oudergesprekken (17/18 november, 30/31 maart en 28/29 juni).

Voor de ouders van de kinderen in groep 8 zijn de oudergesprekken op 17/18 november. Later in het jaar vinden adviesgesprekken plaats. 

Tijdens deze zogeheten ’10 minutengesprekken’, kunt u apart met de leerkracht praten over de vorderingen van uw kind.

De kinderen krijgen voorafgaand aan het gesprek een rapport, dat tijdens het gesprek met u wordt doorgesproken. De kinderen van groep 7 krijgen aan het einde van het jaar een voorlopig advies.

Het spreekt uiteraard voor zich dat u na schooltijd (liefst wel van tevoren afspreken) altijd welkom bent om over uw kind te praten of vragen te stellen.

 

Adviesgesprekken groep 8 (8, 9 en 10 februari):

In een persoonlijk onderhoud tussen de groepsleerkracht, u als ouder (s) en uw kind wordt bekeken welke vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind geschikt is.

Uiteraard is voorafgaand aan dit gesprek uitvoerig van gedachten gewisseld door de leerkrachten van groep 7 en 8, de IB en de directie over het definitieve advies. Ook de resultaten van het leerlingvolgsysteem en de Cito-Entreetoets worden hierin betrokken.

 
Terug

Schiedamseweg 227

3026 AN Rotterdam

010 - 462 49 08

info@nullnicolaas-school.nl