Groep 1-2

Groep 1-2

In de groepen 1/2 werken we met de methode Kleuterplein. Kleuterplein is een onderwijsprogramma voor taal en lezen (met aandacht voor voorbereidend schrijven), woordenschat, rekenen, motoriek, wereldoriëntatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling en muziek.  

Uitgangspunt van Kleuterplein is dat kleuters leren door spelen, ervaren en ontdekken en dat de leerkracht dit opbrengstgericht inzet.

De leerkracht volgt de ontwikkeling van ieder kind nauwkeurig aan de hand van observaties en met behulp van het Ontwikkelingsvolgmodel. Aan de hand van deze informatie biedt de leerkracht nieuwe activiteiten aan. De leerkrachten en kinderen krijgen hierbij hulp van onderwijsassistentes die in de kleutergroepen werkzaam zijn.

De activiteiten vinden zowel in de grote groep als in de kleine groep plaats. De kinderen voelen, horen, zien, maken of ontdekken iets nieuws. Zo wordt er actief geleerd.

Voordat kinderen gaan speelwerken, vertellen ze wat ze willen gaan doen, waar ze dat gaan doen, met wie ze dat gaan doen en wat ze daarvoor nodig hebben. Kinderen leren zo keuzes te maken, een plan te bedenken en dit ook te verwoorden. Vervolgens gaan ze dit uitvoeren tijdens het speelwerken. De leerkracht of onderwijsassistente speelt mee, verrijkt het spel en observeert ondertussen. Na het opruimen wordt in de groep teruggekeken hoe het speelwerken nu eigenlijk is gegaan, of het plan is uitgevoerd, waarom wel, waarom niet en laat het eens zien.

Tot slot hebben we het opruimen voor de kinderen gemakkelijk gemaakt door de materialen te labelen, zo weten kinderen precies waar alles hoort en kost het opruimen minder tijd. Die tijd kan dan weer benut worden om actief te leren!

 

 

 

 

Terug

Schiedamseweg 227

3026 AN Rotterdam

010 - 462 49 08

info@nullnicolaas-school.nl