Werken vanuit de positieve psychologie

Werken vanuit de positieve psychologie

Werken vanuit de positieve psychologie: Leer- en Veerkracht op de Nicolaasschool

De Nicolaasschool biedt Excellent onderwijs. Begin 2020 kregen wij het predikaat ‘Excellent’ van de jury voor Excellente scholen. Hier zijn we enorm trots op.

Wat maakt ons onderwijs zo bijzonder? Wij werken al jaren vanuit de positieve psychologie. Dat voel je als je door de gangen loopt, als je hier werkt en als je leerling bent op de Nicolaasschool.

Vanuit de positieve psychologie krijgen leerkrachten en leerlingen vaardigheden aangereikt, die de leer- en veerkracht vergroot. Als je je goed voelt, presteer je beter op school.

Op de Nicolaasschool vergroten wij de mentale veerkracht bij leerkrachten en leerlingen. Aan het begin van het schooljaar, werken we schoolbreed twee weken intensief aan leer-en veerkracht tijdens onze projectweken. Door het hele schooljaar heen voorzien verschillende thema’s in activiteiten die leerlingen bewust maken van emoties, welbevinden, groepsdynamiek en de waarde van positieve gedachten. Leer- en veerkracht is geïntegreerd in de dagelijkse onderwijspraktijk. Daarnaast komt juf Brenda in de klassen om aandachtstraining te geven. Dit helpt de kinderen bij het omgaan met emoties en hun concentratie.

Wij krijgen veel waardering voor de positieve en rustige werksfeer in de klassen. Wij betrekken de ouders bij onze aanpak om ook hun veerkracht in de thuissituatie te vergroten en hen de middelen aan te reiken om hun kinderen te ondersteunen.

Wij besteden gedurende het schooljaar aandacht aan de volgende thema’s:

  • Aandacht, rust en ruimte
  • Emoties & gevoelens
  • Kwaliteiten & complimenten
  • Dankbaarheid, compassie en geluk
  • Gedachtenonderzoek en de werking van het brein

De leerkrachten zetten zich gedurende de gehele basisschoolperiode in om de kinderen te laten opgroeien tot krachtige, fijne en sociale mensen. Uit onderzoek blijkt dat de leerlingen door de jaren heen hoger scoren op welbevinden

Positieve psychologie zit in het DNA van de school. De zeven kernwaarden: autonomie, betrokkenheid, verbondenheid, plezier, groeien, waardering en veiligheid ondersteunen dit. In de klassen wordt er bewust gewerkt aan deze waarden, door het voeren van klassen gesprekken en door het stellen van groepsdoelen. Zo voelt elk kind zich betrokken bij en verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep.

Wij maken onze leerlingen veerkrachtig en sterk, zodat we ze goede toekomstperspectieven bieden.

Hieronder vindt u verschillende links naar filmpjes van onze school over leer-en veerkracht. Zo ziet u in de praktijk terug, wat hierboven beschreven is.

https://www.youtube.com/watch?v=HjPd2wIz-1g

https://www.youtube.com/watch?v=SWDqnZz9oYU

https://www.youtube.com/watch?v=UFK2brC9Hio

 

 

Terug