Groep 0

Groep 0

Peuterschool Nicolaas Elke peuter van  2 tot 4 jaar is welkom op de groepen 0. U kind kan uiteindelijk 8 dagdelen per week naar school, waarvan 2 ochtenden en 2 middagen.  De groepen (Vlinder 1-4) zijn geopend op maandag, dinsdag, donderd...

Lees verder

Groep 1-2

Groep 1-2

In de groepen 1/2 werken we met de methode Kleuterplein. Kleuterplein is een onderwijsprogramma voor taal en lezen (met aandacht voor voorbereidend schrijven), woordenschat, rekenen, motoriek, wereldoriëntatie, de sociaal-emotionele ontwikkeling...

Lees verder

Groep 3

Groep 3

Groep 3 is een spannend jaar voor uw kind! Uw kind zal namelijk leren lezen, schrijven en rekenen. In groep 3 gebruiken we de methode van Veilig Leren Lezen. Dit is een geïntegreerde taal- en leesmethode. De methode werkt met 12 kernen, die verdeeld...

Lees verder

Groep 4

Groep 4

In groep 4 gaan de kinderen verder waar ze in groep 3 gestopt zijn. Zo leren de kinderen optellen en aftrekken t/m 100 en leren ze de tafels van 1 tot en met 10. De tafels van 1,2,3,4,5 en 10 moeten ze beheersenaan het einde van het jaar. De tafels van 6,...

Lees verder

Groep 5

Groep 5

De kinderen in groep vijf hebben een druk programma. Elke dag staan er taal- en spellinglessen op het rooster. Op het gebied van rekenen maken we grote stappen in groep 5. Het rekenen tot 1000 moet worden beheerst, zowel het optellen als het aftrekken. He...

Lees verder

Groep 6

Groep 6

De kinderen hebben in groep 6 een heel gevarieerd lesaanbod. Elke dag staat er rekenen, taal, spelling en wereldoriëntatie op het programma. Daarnaast wordt er elke dag gelezen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen technisch en begrijpend lezen. O...

Lees verder

Groep 7

Groep 7

In groep 7 besteden we al vroeg in het jaar uitgebreid aandacht aan het huiswerk: "hoe maak of leer je dat en vooral wanneer maak of leer je dat". We proberen kinderen zoveel mogelijk op hun eigen verantwoordelijkheden te wijzen, ook met het oog op groep ...

Lees verder

Groep 8

Groep 8

Groep 8 is het laatste jaar op de Nicolaasschool.   Natuurlijk wordt er ook dit jaar weer hard gewerkt aan rekenen, taal en alle andere vakken. Het tweede gedeelte van het schooljaar staat meer in het teken van het Voortgezet Onderwijs. Zo gaan de...

Lees verder