Groep 6

Groep 6

De kinderen hebben in groep 6 een heel gevarieerd lesaanbod. Elke dag staat er rekenen, taal, spelling en wereldoriëntatie op het programma. Daarnaast wordt er elke dag gelezen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen technisch en begrijpend lezen. Ook mogen de kinderen regelmatig zelf een nieuw leesboek kiezen, waarin ze vrij mogen lezen. Elke 6 weken mogen de kinderen 3 boeken bestellen via de website Bibliotheek op school.  We vinden het erg belangrijk dat kinderen plezier hebben in het lezen. Wat in groep 5 geleerd is met rekenen, moet nu worden toegepast in o.a. cijferend optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. We rekenen in groep 6 met getallen tot en met 100.000. Ook wordt een start gemaakt met het rekenen met breuken.

Net als in groep 4 en 5 werken we met Karakter. Dit is onze methode voor technisch lezen. Dit houdt in dat we kinderen leren vlot en correct een tekst te lezen.

Begrijpend lezen staat twee keer per week op het rooster. Tijdens deze les leren we de kinderen strategieën aan zodat ze de inhoud van een tekst kunnen begrijpen.

Tijdens de taal- en spellinglessen komt dit jaar werkwoordspelling aan bod. De kinderen leren wanneer je een d, een t of juist een dt schrijft. Bijvoorbeeld bij de werkwoordsvorm vind/ vindt.

Wereldoriëntatie bieden wij aan met onze nieuwe methode Argus Clou. Net als in groep 5 zullen de kinderen soms werk mee naar huis krijgen om thuis te maken en/of te leren. De leerkrachten begeleiden de kinderen ook bij het (uiteindelijk) zelfstandig kunnen maken van en leren voor bijvoorbeeld een toets.

Wat nieuw is voor de kinderen in groep 6, is het maken van een werkstuk en het houden van een spreekbeurt. De leerkrachten begeleiden de kinderen in het begin van het schooljaar bij het maken van een werkstuk. In het tweede deel van het jaar houden zij over hetzelfde onderwerp een spreekbeurt.

Wekelijks gaan we met de kinderen naar het zwembad. Ook hebben de kinderen elke week gymnastiek, computerles en handvaardigheid van de verschillende vakleerkrachten.

 

Terug

Schiedamseweg 227

3026 AN Rotterdam

010 - 462 49 08

info@nullnicolaas-school.nl