Groep 6

Groep 6

Groep 6

In groep 6 speelt het sociaal-emotionele aspect een grotere rol in het leven van de kinderen. Ze leren steeds beter samenwerken en begrijpen beter dat een ander ook gevoelens heeft waarmee je rekening moet houden. De kinderen oefenen met het oplossen van conflicten en ze slagen er steeds vaker in om dit op een handige manier te doen. Een belangrijke vaardigheid voor later.

De kinderen rekenen met getallen t/m 100.000. Ze starten met breuken en kommagetallen. Ze maken sommen over de inhoud, de oppervlakte, gewicht en temperatuur. Grafieken en diagrammen worden steeds moeilijker.

In groep 6 maken de kinderen hun eerste werkstuk en geven daarover een spreekbeurt.

De vakken lezen, taal, spelling en begrijpend lezen blijven belangrijk. Kinderen leren de teksten steeds beter begrijpen, door gebruik te maken van de leesstrategieën. Dat is onder andere van belang voor het doorgronden van lange teksten, het leggen van verbanden en het uitbreiden van de woordenschat. Ook starten de kinderen met werkwoordspelling en cijferen.

Er zijn dus volop nieuwe uitdagingen in groep 6.

Wat kunt u doen om te helpen?

  • Voor het werkstuk en de spreekbeurt: Zoek samen een onderwerp uit waar uw kind echt enthousiast over is. Dat schrijft en praat meteen een stuk makkelijker! Help met het opzetten van het werkstuk en het omschrijven in eigen woorden.
  • Laat uw kind de pizza/pannenkoeken in stukken snijden en verdelen. Zo oefent hij/zij de breuken.
  • Zorg dat uw kind blijft lezen. Dit is belangrijk voor het taalgevoel, de woordenschat en de algemene ontwikkeling.
Terug