Zorgstructuur

Zorgstructuur

Onze zorgstructuur is erop gebaseerd dat we het onderwijs op de Nicolaasschool zo goed mogelijk willen aanpassen aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. Om dit onderwijs goed te verzorgen hebben wij op school naast groepsleerkrachte...

Lees verder

Leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsysteem

Kort gezegd is het leerlingvolgsysteem een manier om de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. We toetsen op de vakgebieden rekenen, spelling, technisch lezen, woordenschat en begrijpend lezen. In groep 3 t/m 8 do...

Lees verder

Specialisten in de school

Specialisten in de school

De Nicolaasschool heeft ervoor gekozen om steeds meer specialisten de school in te halen, zodat de begeleiding voor kinderen en ouders op een voor hen vertrouwde plek aangeboden kan worden. Maatschappelijk werk: Marjolein Baam is drie dagen per week op o...

Lees verder

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 werd de wet passend onderwijs van kracht. Doel van de wet is dat alle kinderen, dus ook kinderen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: Ieder...

Lees verder