Specialisten in de school

Specialisten in de school

De Nicolaasschool heeft ervoor gekozen om steeds meer specialisten de school in te halen, zodat de begeleiding voor kinderen en ouders op een voor hen vertrouwde plek aangeboden kan worden.

Maatschappelijk werk: Marjolein Baam is drie dagen per week op onze school werkzaam als schoolgebonden maatschappelijk werkster. Zij werkt op dinsdag, woensdag en donderdag.

Kindercounseling: Anja van den Broek is op maandag,dinsdag, donderdag en vrijdag aan de Nicolaasschool verbonden als kindercounselor en leerling-begeleidster.

Logopedie: Claudia van Walsum en Amber Schneider werkzaam als logopedisten op onze school. Claudia is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Amber op maandag, dinsdag en donderdag 

www.dekletsmajoor.nl

School diëtiste: Maryam Tabibi is één vaste dag per week op onze school werkzaamasl school diëtiste. Zij werkt op vrijdag. Indien u een afspraak voor uw kind wilt maken kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht van uw kind.

 

 

 

Terug