Wat vinden wij belangrijk

Wat vinden wij belangrijk

De Nicolaasschool heeft zichzelf een duidelijke missie ten doel gesteld: Wij proberen ieder kind een goede basis mee te geven om zijn of haar toekomst in de maatschappij vol vertrouwen tegemoet te treden. Op het gebied van onderwijs bedoelen we hiermee ...

Lees verder

Schoolgeld

Schoolgeld

De school organiseert jaarlijks allerlei extra activiteiten, zoals: het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, een themaweek, de Paasviering/ruilbeurs, het schoolreisje en vele andere jaarlijks wisselende activiteiten. Om dit te kunnen bekostigen, wordt van u ...

Lees verder

Gedragsprotocol

Gedragsprotocol

We vinden het belangrijk om op school een pedagogisch klimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen en waarin teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan. Dit willen we onder meer bereiken door duidelijke regels en ...

Lees verder

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen

Het is verbazingwekkend te merken hoe kledingstukken soms, ondanks herhaaldelijk navragen in de klassen, van niemand lijken te zijn. Wanneer u merkt dat uw kind iets mist, kunt u het navragen bij onze conciërge of receptioniste. Alle gevonden voorwer...

Lees verder

Fietsen, honden en voetballen

Fietsen, honden en voetballen

We willen de speelplaats zo veilig en schoon mogelijk houden en vragen daarbij ook uw medewerking. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat het schoolplein netjes en veilig is voor iedereen. Dit doen we door onderstaande regels in acht te nemen: Op de sp...

Lees verder

MR

MR

De M.R. vergadert drie keer per jaar op dinsdagmiddag, de vergaderingen beginnen om 15.30 uur. De data van de vergaderingen staan in de kalender. Oudergeleding ( ouders met stemrecht) Vanessa de Wolff Danielle Nooitmeer Bilal Taner Personeelsgel...

Lees verder

Ouderavonden

Ouderavonden

Kennismakingsgesprekken: Deze worden in het begin van het schooljaar gehouden en dit jaar op dinsdagavond 15 september. U kunt zich inschrijven via de app of de website.   Uitlegavond voortgezet onderwijs voor de ouders van de groepen 8: Op dinsd...

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

maandag: 08.30 - 15.00 dinsdag: 08.30 - 15.00 woensdag: 08.30 - 12.30 donderdag: 08.30 - 15.00 vrijdag: 08.30 - 15.00 Alle groepen hebben op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag les van 8.30 tot 15.00 uur. Op woensdag hebben alle kinderen le...

Lees verder

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen

De kinderen van de groepen 5 en 6 worden eens per week met de bus naar Zwembad West gebracht voor de zwemles. Het doel van deze lessen is niet zozeer het behalen van een diploma, maar het blijven oefenen van aangeleerde zwemvaardigheden. Hieronder volgt ...

Lees verder

Verjaardagstraktatie

Verjaardagstraktatie

Jarig zijn is voor een kind een hele gebeurtenis. Zeker het trakteren in de klas is een belevenis op zich. We vragen u de traktatie enigszins binnen de perken te houden, soms zijn de hoeveelheden snoep die getrakteerd worden enorm. Desgewenst mogen de ja...

Lees verder

Schoolarts en schooltandarts

Schoolarts en schooltandarts

Ieder kind komt 1 à 2 maal in zijn/haar schoolloopbaan aan de beurt voor een algeheel onderzoek bij de schoolarts. De eerste keer rond de vijfde verjaardag. U krijgt hiervan uiteraard van tevoren bericht. Tevens krijgen kinderen gedurende hun schoo...

Lees verder

Vakleerkrachten

Vakleerkrachten

De Nicolaasschool zet al jaren op veel verschillende vakgebieden vakleerkrachten in. Afhankelijk van het leerjaar krijgen kinderen gymles, handvaardigheid, dans en ICT van onze vakleerkrachten. Zo bereiken wij dat er ook op deze vakgebieden kwalitatief ho...

Lees verder

Het Keuzeprogramma

Het Keuzeprogramma

De Nicolaasschool biedt kinderen al jarenlang een gevarieerd aanbod aan activiteiten waaraan zij na schooltijd op vrijwillige basis kunnen deelnemen. Dagelijks worden voor alle leeftijdsgroepen allerlei activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten zijn n...

Lees verder


Schiedamseweg 227

3026 AN Rotterdam

010 - 462 49 08

info@nullnicolaas-school.nl