Uw kind ophalen en wegbrengen

Zolang de Corona maatregelen van kracht zijn, kunt u uw kind via de volgende route naar school brengen, of kan uw kind op de volgende wijze de school betreden:    Leerlingen van groep 1/2 worden gebracht door het grote hek van het schoolplein....

Lees verder

Excellent onderwijs op de Nicolaasschool

Excellent onderwijs op de Nicolaasschool

De Nicolaasschool heeft zichzelf een duidelijke missie ten doel gesteld: Wij proberen ieder kind een goede basis mee te geven om zijn of haar toekomst in de maatschappij vol vertrouwen tegemoet te treden. De Nicolaasschool biedt Excellent onderwijs. Beg...

Lees verder

Het Keuzeprogramma

Het Keuzeprogramma

De Nicolaasschool biedt kinderen al jarenlang een gevarieerd aanbod aan activiteiten waaraan zij na schooltijd op vrijwillige basis kunnen deelnemen. Dagelijks worden voor alle leeftijdsgroepen allerlei activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten zijn n...

Lees verder

Vakleerkrachten

Vakleerkrachten

De Nicolaasschool zet al jaren op veel verschillende vakgebieden vakleerkrachten in. Afhankelijk van het leerjaar krijgen kinderen gymles, handvaardigheid, dans, theater, aandachtstraining en ICT van onze vakleerkrachten. Zo bereiken wij dat er ook op dez...

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

De Nicolaasschool werkt volgens een continurooster. Op alle dagen, behalve woensdag, eten de kinderen tussen de middag op school onder begeleiding van de leerkracht. Na het eten gaan zij een half uur buiten spelen onder begeleiding van leerkrachten en ged...

Lees verder

Gedragsprotocol

Gedragsprotocol

We vinden het belangrijk om op school een pedagogisch klimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen en waarin teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan. Dit willen we onder meer bereiken door het stellen van duide...

Lees verder

MR

MR

De M.R. vergadert drie keer per jaar op dinsdagmiddag. De vergaderingen beginnen om 15.30 uur. De data van de vergaderingen staan in de kalender.       Oudergeleding ( ouders met stemrecht) Vanessa de Wolff Danielle Nooitmeer La...

Lees verder

Schoolgeld

Schoolgeld

De school organiseert jaarlijks allerlei extra activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, de Paasviering/ruilbeurs, het schoolreisje en vele andere wisselende activiteiten. Om dit te kunnen bekostigen, wordt van u een vrijwillige schoolgeld...

Lees verder

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen

Het is verbazingwekkend te merken hoe kledingstukken soms, ondanks herhaaldelijk navragen in de klassen, van niemand lijken te zijn. Wanneer u merkt dat uw kind iets mist, kunt u het navragen bij onze conciërge of receptioniste. Alle gevonden voorwer...

Lees verder

Fietsen, honden en voetballen

Fietsen, honden en voetballen

We willen de speelplaats zo veilig en schoon mogelijk houden en vragen daarbij ook uw medewerking. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat het schoolplein netjes en veilig is voor iedereen. Dit doen we door onderstaande regels in acht te nemen: Op de sp...

Lees verder

Ouder- en rapportgesprekken

Kennismakingsgesprekken: Deze worden in het begin van het schooljaar gehouden. Doel van dit gesprek is voor de leerkracht om met u te praten over uw kind. U kunt zich inschrijven via de app of de website.   Uitlegavond voortgezet onderwijs vo...

Lees verder

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen

De kinderen van de groepen 5 en 6 worden eens per week met de bus naar Zwembad West gebracht voor de zwemles. Het doel van deze lessen is niet zozeer het behalen van een diploma, maar het blijven oefenen van aangeleerde zwemvaardigheden. Hieronder volgt ...

Lees verder

Verjaardagstraktatie

Verjaardagstraktatie

Jarig zijn is voor een kind een hele gebeurtenis. Zeker het trakteren in de klas is een belevenis op zich. We vragen u de traktatie klein te houden, soms zijn de hoeveelheden snoep die getrakteerd worden enorm groot. Het maakt voor de kinderen in de klas ...

Lees verder

Schoolarts en schooltandarts

Schoolarts en schooltandarts

Ieder kind komt 1 à 2 maal in zijn/haar schoolloopbaan aan de beurt voor een algeheel onderzoek bij de schoolarts. De eerste keer rond de vijfde verjaardag, de tweede keer in groep 7 of 8. U krijgt hiervan uiteraard van tevoren bericht. I...

Lees verder