Vakleerkrachten

Vakleerkrachten

De Nicolaasschool zet al jaren op veel verschillende vakgebieden vakleerkrachten in. Afhankelijk van het leerjaar krijgen kinderen gymles, handvaardigheid, dans, theater, aandachtstraining en ICT van onze vakleerkrachten. Zo bereiken wij dat er ook op deze vakgebieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt gegeven, terwijl groepsleerkrachten zich extra kunnen richten op de basisvaardigheden taal, (begrijpend) lezen, rekenen, wereldoriëntatie en sociale competenties.

Onze vakleerkrachten geven niet alleen les tijdens het reguliere lesprogramma, maar zijn ook volop actief in het Keuzeprogramma.

 

Terug