Schooltijden

Schooltijden

De Nicolaasschool werkt volgens een continurooster. Op alle dagen, behalve woensdag, eten de kinderen tussen de middag op school onder begeleiding van de leerkracht. Na het eten gaan zij een half uur buiten spelen onder begeleiding van leerkrachten en gediplomeerde TSO'ers. Onze schooltijden zijn als volgt:

  • maandag:     08.30 - 15.00
  • dinsdag:        08.30 - 15.00
  • woensdag:    08.30 - 12.30
  • donderdag:   08.30 - 15.00
  • vrijdag:          08.30 - 15.00

Voor schooltijd

Om 8.00 uur gaat het hek van onze speelplaatsen open, zodat alle kinderen veilig kunnen spelen. Het is dan ook niet de bedoeling dat ze op straat blijven, maar dat ze direct de betreffende speelplaats opgaan. Om 8.20 uur gaan de schooldeuren aan de speelplaatskant open. Om 8.30 gaat op iedere locatie de bel. Uiteraard verwachten we van u dat u er zorg voor draagt dat uw kind OP TIJD op school is. Uw kind wordt in de klas verwacht op het moment dat de bel gaat.

Regelmatig te laat komen is een vorm van schoolverzuim, waarvan wij Bureau Leerplicht op de hoogte moeten stellen.

Na schooltijd

Groepen 1/2 

Na schooltijd kunt u de kinderen van de groepen 1/2 op het schoolplein ophalen. De leerkrachten staan met de kinderen buiten, vanaf 14.50u tot 15.00u

Groepen 3/4 en 5/6

De kinderen van deze groepenworden door de groepsleerkracht naar de voorzijde van hun gebouw gebracht. Deze kinderen wachten bij hun leerkracht, totdat ze worden opgehaald. De leerkrachten van groepen 3/4 komen tussen 14.50u en 15.00u naar buiten. 

 Groepen 7/8

De groepen 7 en 8 komen om 15.00u zelfstandig naar buiten. Zij lopen via het hek aan de Korfmakersstraat naar buiten. 

Terug