Schoolgeld

Schoolgeld

De school organiseert jaarlijks allerlei extra activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, de Paasviering/ruilbeurs, het schoolreisje en vele andere wisselende activiteiten. Om dit te kunnen bekostigen, wordt van u een vrijwillige schoolgeldbijdrage gevraagd van € 60 per kind. U krijgt aan het begin van het schooljaar of bij tussentijds instromen binnen korte tijd, een e-mail waarin staat hoe u het bedrag kunt betalen. U vindt in deze e-mail een link naar Ideal. Wilt u liever contant betalen of pinnen,dan kunt u dit op het hoofdgebouw doen bij juf Monique of juf Karin. Zelf overmaken kan ook:  IBAN: NL08 INGB 0654 0871 72, t.n.v. R.V.K.O, basisschool Nicolaasschool. Vermeldt u dan alstublieft ook goed de naam van uw kind(eren) en in welke groep hij/zij zit. 

Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt overigens niet tot uitsluiting van bepaalde onderdelen in ons schoolprogramma.

Wanneer u meer informatie wenst inzake de schoolgeldbijdrage, kunt u terecht op de volgende site: http://lexius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel13.

 

Terug