MR

MR

De M.R. vergadert drie keer per jaar op dinsdagmiddag, de vergaderingen beginnen om 15.30 uur. De data van de vergaderingen staan in de kalender.

Oudergeleding ( ouders met stemrecht)

Donna Risakotta

Danielle Nooitmeer 

Bilal Taner 

Personeelsgeleding:

Brenda de Vliegher

Gerard Wagemakers

Samantha Nuninga (voorzitter)

 

Ter ondersteuning:

De directeuren of de adjunct-directeur.

 

Terug

Schiedamseweg 227

3026 AN Rotterdam

010 - 462 49 08

info@nullnicolaas-school.nl