MR

MR

De M.R. vergadert drie keer per jaar op dinsdagmiddag. De vergaderingen beginnen om 15.30 uur. De data van de vergaderingen staan in de kalender.

 

 

 

Oudergeleding ( ouders met stemrecht)

Vanessa de Wolff

Danielle Nooitmeer

Laura Hoek

Personeelsgeleding

Dinja van Leijenhorst

Inge Klop

Annemiek Sips (voorzitter)

Ter ondersteuning

De directeur en adjunct-directeur

 

Terug