Gedragsprotocol

Gedragsprotocol

We vinden het belangrijk om op school een pedagogisch klimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen en waarin teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan. Dit willen we onder meer bereiken door het stellen van duidelijke regels en afspraken. Om alles voor iedereen zo duidelijk mogelijk te maken hebben wij een gedragsprotocol ontwikkeld. Hierin worden de schoolregels zo concreet mogelijk duidelijk gemaakt, staan er afspraken vermeld om de kinderen de bijbehorende vaardigheden aan te leren en er staat ook in aangeven welke actie ondernomen wordt als het gewenste resultaat uitblijft. Alle ouders krijgen bij inschrijving van hun kind(eren) het gedragsprotocol mee. Als u geen gedragsprotocol heeft, kunt u er op school een ophalen. Uiteraard wordt iedere dag, in iedere groep aandacht besteed aan het omgaan met elkaar.

Terug