Passend onderwijs

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 werd de wet passend onderwijs van kracht. Doel van de wet is dat alle kinderen, dus ook kinderen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde:

Iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Het belang van het kind staat centraal.

Terug