Groep 7

Groep 7

Dit wordt een leuk, maar ook pittig jaar. De vakken zijn hetzelfde als vorig jaar, al krijgen de kinderen wel voor het eerst Engels. Het werktempo ligt hoger en de lesstof wordt lastiger. Dat betekent goed opletten in de les en meer huiswerk maken. Zelfstandigheid en leren plannen zijn belangrijk. Nog maar twee jaar en de kinderen gaan naar het voortgezet onderwijs. Daar heb je die vaardigheden nodig.

De leerkrachten geven de kinderen meer verantwoordelijkheid. Ze geven precies aan wanneer er een toets gemaakt moet worden en hoe ze daarvoor moeten leren. Maar daarna is het aan de kinderen om daar iets mee te doen. Dat valt soms niet mee, als je in de puberteit komt.

Voor de één verloopt de puberteit soepel, voor de ander is het een flinke aardverschuiving. Want behalve dat het lijf zich volop ontwikkelt, woedt er in de hoofden van pubers ook een flinke storm. Pubers groeien toe naar zelfstandigheid Ze zijn veel met zichzelf bezig en ontdekken wie ze zijn; ze ontwikkelen hun eigen identiteit. Ze zijn daar soms onzeker over en daardoor ook kwetsbaar.

Ook al doen ze soms stoer, juist in deze periode hebben ze volwassenen heel hard nodig. Help ze bijvoorbeeld met het maken van de juiste keuzes, met plannen, of door te vragen of ze huiswerk hebben.

In groep 7 krijgen de kinderen steeds meer huiswerk, om ze geleidelijk voor te bereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs. Ze moeten een werkstuk maken en een spreekbeurt houden.  Aan het einde van het schooljaar krijgen de kinderen hun voorlopig advies. Aan de hand van Citotoetsen die ze in groep zes en zeven gemaakt hebben, plus de inzet, werkhouding en attitude komen de leerkracht en de IB-er tot dit advies.

Terug