Groep 3

Groep 3

Groep 3 is een spannend jaar voor uw kind! Uw kind zal namelijk leren lezen, schrijven en rekenen.

In groep 3 gebruiken we de methode van Veilig Leren Lezen. Dit is een geïntegreerde taal- en leesmethode. De methode werkt met 12 kernen, die verdeeld zijn over het schooljaar. Binnen deze methode is er veel aandacht voor de mondelinge taalontwikkeling: spreken en luisteren, boekoriëntatie en woordenschat. Verder wordt er aandacht besteed aan het technisch lezen, spellen, begrijpend lezen en functioneel lezen en schrijven.

Deze leesmethode biedt veel mogelijkheden om rekening te houden met de verschillen tussen leerlingen. Aan de methode is een leerlingvolgsysteem gekoppeld. Tevens wordt er in de groepen gekeken naar Ik, Mik, Loreland. Deze serie van School-tv sluit aan bij de kernen van Veilig Leren Lezen.

Voor het rekenonderwijs gebruiken we de nieuwste versie van Wereld in Getallen. De kinderen leren met rekenen het automatiseren tot en met 10, optellen en aftrekken tot en met 20 en de getallenlijn tot en met 100. Tot de kerstvakantie besteden we veel aandacht aan de rekenbegrippen en beginnen we met het optellen en aftrekken tot en met 5. Na de kerstvakantie gaan we optellen en aftrekken tot en met 10 en maken we kennis met sommen tot 20. Daarnaast wordt ook de getallenlijn tot en met 100 aangeboden.

De schrijflessen worden gegeven aan de hand van de methode Pennenstreken. Deze methode loopt gelijk met de leesmethode. De letters die de kinderen tijdens het lezen leren, worden ook tijdens de schrijfles aangeboden. Aan het begin van het schooljaar worden de schrijfletters los aangeleerd en later in het schooljaar leren de kinderen de letters aan elkaar te schrijven.

Argus Clou is onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie. We maken een start met lessen over geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek.

Daarnaast krijgen de kinderen verkeerslessen.

Terug

Schiedamseweg 227

3026 AN Rotterdam

010 - 462 49 08

info@nullnicolaas-school.nl