Groep 3

Groep 3

Groep 3

 

Groep 3 is een bijzonder jaar.  De kinderen leren dit jaar namelijk lezen, schrijven en rekenen.    

Leren lezen gaat razendsnel. Al in de eerste schoolweek leren de kinderen drieletterwoordjes lezen en rond de Kerst kennen ze bijna alle letters en klanken. Aan het eind van groep 3 lezen de kinderen woorden van twee lettergrepen. Het is fijn als de kinderen thuis ook oefenen met lezen. Bij de bibliotheek kunt u gratis boeken lenen op het niveau dat aansluit bij dat van uw kind. Ook online kunt u oefenen.

U krijgt van school een inlogcode om thuis te oefenen met lezen. Het onlineprogramma van ‘Zoem de Bij’ oefent precies wat de kinderen op school geleerd hebben. Ook kunt u via de Aerbobe omgeving van uw kind inloggen bij Zoem de Bij. 

Aan het begin van groep 3 oefenen de kinderen de telrijen en maken de kinderen kennis met de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’. Dan maken ze echte sommen t/m 10. Eerst met materiaal zoals fiches, blokjes, de getallenlijn en een rekenrek. De volgende stap is dat ze de sommen uit hun hoofd maken. In de tweede helft van groep 3 leren de kinderen hoe ze sommen boven de 10 uit moeten rekenen. Tellen tot 100, splitsen, verdubbelen en halveren, meten, klokkijken (hele en halve uren) en rekenen met geld komen ook aan de orde.

De schrijfletters worden aangeleerd volgens het blokschrift. De leerkracht let bij het schrijven ook op een goede zit- en schrijfhouding, papierligging en potloodhantering. Voor het leren schrijven gebruiken de kinderen een driekantig schrijfpotlood.

De kinderen krijgen steeds meer oog voor de wereld om hen heen. Vandaar dat dingen die ze leren bij het vak wereldoriëntatie hen vaak erg interesseren. In groep 3 starten de lessen over geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek.

Ook het vak verkeer is een onderdeel van wereldoriëntatie. Een belangrijk vak, omdat kinderen zelf dagelijks deelnemen aan het verkeer. In de groep leren kinderen nadenken over hun eigen rol in het verkeer, ze leren hoe je veilig over moet steken en waarop je moet letten als je op de fiets bent.

Terug