Groep 3

Groep 3

Groep 3 is een spannend jaar voor uw kind! Uw kind zal namelijk leren lezen, schrijven en rekenen.

In groep 3 gebruiken we de methode van Veilig Leren Lezen. Dit is een geïntegreerde taal- en leesmethode. De methode werkt met 12 kernen, die verdeeld zijn over het schooljaar. Binnen deze methode is er veel aandacht voor de mondelinge taalontwikkeling: spreken en luisteren, boekoriëntatie en woordenschat. Verder wordt er aandacht besteed aan het technisch lezen, spellen, begrijpend lezen en functioneel lezen en schrijven.

Deze leesmethode biedt veel mogelijkheden om rekening te houden met de verschillen tussen leerlingen. Aan de methode is een leerlingvolgsysteem gekoppeld. Tevens wordt er in de groepen gekeken naar Ik, Mik, Loreland. Deze serie van School-tv sluit aan bij de kernen van Veilig Leren Lezen.

Voor het rekenonderwijs gebruiken we de nieuwste versie van Wereld in Getallen. De kinderen leren met rekenen het automatiseren tot en met 10, optellen en aftrekken tot en met 20 en de getallenlijn tot en met 100. Tot de kerstvakantie besteden we veel aandacht aan de rekenbegrippen en beginnen we met het optellen en aftrekken tot en met 5. Na de kerstvakantie gaan we optellen en aftrekken tot en met 10 en maken we kennis met sommen tot 20. Daarnaast wordt ook de getallenlijn tot en met 100 aangeboden.

De schrijflessen worden gegeven aan de hand van de methode Pennenstreken. Deze methode loopt gelijk met de leesmethode. De letters die de kinderen tijdens het lezen leren, worden ook tijdens de schrijfles aangeboden. 

De kinderen krijgen steeds meer oog voor de wereld om hen heen. Vandaar dat dingen die ze leren bij het vak wereldoriëntatie hen vaak erg interesseren. Argus Clou is onze methode voor wereldoriëntatie. We maken een start met lessen over geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek.

Ook het vak verkeer maakt onderdeel uit van wereldoriëntatie. Een belangrijk vak, omdat kinderen zelf dagelijks deelnemen aan het verkeer. In de groep leren kinderen nadenken over hun eigen rol in het verkeer, ze leren hoe je veilig over moet steken en waarop je moet letten als je op de fiets bent.

 

Terug