Groep 4

Groep 4

Groep 4

In groep 4 gaan de kinderen steeds sneller lezen. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder, waardoor ze al leuke verhalen kunnen lezen. Ook oefenen ze met informatieve teksten. Begrijpend lezen is nu ook steeds belangrijker. De kinderen oefenen met verschillende leesstrategieën om zo informatie uit de tekst te kunnen halen. 

Tijdens de taallessen leren de kinderen bijvoorbeeld over zinsbouw, bijvoeglijke naamwoorden, meervoudsvormen en verkleinwoorden.

Spellingmonster Gerrit leert de kinderen verschillende spellingsmoeilijkheden. Van luisterwoorden, tot onthoudwoorden. Ook is er veel aandacht voor het uitbreiden van de woordenschat.

Thuis kunnen kinderen ook de tafels oefenen en veel boekjes lezen. Maar ook voorgelezen worden is enorm goed voor de taal- en leesontwikkeling. .

In groep 4 werken de kinderen met rekenen niet meer in een schriftje en met een boek. Vanaf groep 4 werken wij met Snappet. Alle kinderen hebben een eigen tablet, waarop zij de sommen zien en waar zij de antwoorden op invoeren. De kinderen gebruiken wel een uitrekenschrift om de sommen uit te rekenen. Snappet past de sommen voor de leerlingen aan: kinderen die moeilijkere sommen kunnen maken, krijgen deze sommen, kinderen die de opdracht nog moeilijker vinden, krijgen sommen aangeboden, passend bij hun niveau.

Bij het rekenen leren de kinderen optellen en aftrekken t/m 100 en leren ze de tafels van 1 tot en met 10. De tafels van 1,2,3,4,5,6 en 10 moeten ze aan het einde van het schooljaar beheersen. De tafels van 7,8 en 9 worden wel aangeboden, maar deze hoeven de kinderen nog niet uit hun hoofd te kennen. Het is fijn als u thuis de tafels met uw kind oefent. Kinderen leren rekenen met geld, ze leren alle munten en biljetten kennen. Bij het klokkijken leren ze de hele en halve uren af te lezen op de analoge en digitale klok en de kwartieren op de analoge klok. De kinderen leren ook werken met de maand- en jaarkalender. In groep 4 krijgen de kinderen een introductie op de maten en gewichten. Ook werken ze met grafieken en diagrammen.

Tijdens de schrijflessen krijgen de kinderen alle hoofdletters aangeboden. Omdat het belangrijk is om direct een goede pengreep aan te leren, krijgen de kinderen een Stabilo pen van school. Deze pen is speciaal ontwikkeld voor kinderen en maakt schrijven makkelijker, bevordert een juiste schrijfhouding en voorkomt kramp tijdens het schrijven. Bij verlies van deze Stabilo pen is een nieuwe pen via school verkrijgbaar.

Natuurlijk besteden we in groep 4 ook aandacht aan wereldoriëntatie en verkeer.

Terug