Groep 4

Groep 4

In groep 4 gaan de kinderen verder waar ze in groep 3 gestopt zijn. Zo leren de kinderen optellen en aftrekken t/m 100 en leren ze de tafels van 1 tot en met 10. De tafels van 1,2,3,4,5 en 10 moeten ze beheersenaan het einde van het jaar. De tafels van 6,7,8 en 9 worden wel aangeboden, maar deze hoeven de kinderen nog niet uit hun hoofd te weten. Het is fijn als u thuis af en toe de tafels met uw kind oefent. De getallenlijn wordt uitgebreid t/m 200. Er wordt veel met materiaal geoefend.

We werken met de taalmethode Taal Actief 4. In deze methode wordt taal, spelling en woordenschat aangeboden. Met taal maken de kinderen verschillende oefeningen om o.a. zinsbouw, bijvoeglijke naamwoorden, meervoudsvormen en verkleinwoorden te leren.

Door middel van spellingmonster Gerrit krijgen de kinderen spellingsmoeilijkheden aangeboden. Deze woorden zijn geclusterd in woordpakketten.

Ook wordt er veel aandacht besteed aan het vergroten van de woordenschat.

Bij het lezen in groep 4 bouwen de kinderen verder aan hun leesvaardigheid en de snelheid neemt toe. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder, waardoor ze al leuke verhalen kunnen lezen. De teksten zijn niet alleen meer verzonnen verhaaltjes, er worden ook informatieve teksten gelezen. Lezen blijft erg belangrijk in groep 4. Op school kunnen de leerlingen boeken kiezen die bij hun eigen leesniveau passen: het AVI-niveau. De twaalf AVI-niveaus geven zowel de leesontwikkeling van de kinderen als de moeilijkheidsgraad van de kinderboeken weer.

Voor een goede leesontwikkeling wordt er gewerkt met de methode Karakter. Deze methode gaat uit van het leesniveau van de leerling. De leerlingen krijgen een leerstofpakket aangeboden dat bij hun eigen leesniveau past. 

Voor begrijpend lezen gebruiken we twee methodes: Grip en Nieuwsbegrip. Grip werkt met blokken waarin steeds één onderwerp centraal staat. De kinderen oefenen verschillende leesvaardigheden om zo informatie uit de tekst te kunnen halen.   Nieuwsbegrip gebruiken wij om begrijpend lezen verder te oefenen. Wekelijks verschijnen er teksten en opdrachten aan de hand van het nieuws. Ook hier is er veel aandacht voor het ontwikkelen van de woordenschat.

Tijdens de schrijflessen krijgen de kinderen dit jaar alle hoofdletters aangeboden. Dit schooljaar gaat uw kind voor het eerst met pen schrijven. Omdat het belangrijk is om uw kind gelijk een goede pengreep aan te leren, gebruiken we op school de Move Easy-pen van Stabilo. Deze pen is speciaal ontwikkeld voor kinderen en maakt schrijven makkelijker, bevordert een juiste schrijfhouding en voorkomt kramp tijdens het schrijven. Bij verlies van deze Stabilo pen is een nieuwe pen via school verkrijgbaar. Bij de administratie of bij de Bouwcoördinator is deze voor 4 euro te koop.

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan wereldoriëntatie en werken de kinderen met een verkeerskrant.

Terug