Vacature in onze MR. Iets voor u?

Vacature in onze MR. Iets voor u?

Dinsdag 6 september 2022

Wie heeft er interesse om in onze medenzeggenschapsraad te komen?!

Binnen de oudergeleding van de MR is een vacature vrijgekomen!

Welke ouder/verzorger zou graag als MR- lid aan de slag willen?

Wat is de MR?

Iedere school in in Nederland heeft een Medezeggenschapsraad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over t beleid van school. De MR heeft vaak een adviserende en soms een beslissende rol in beleidszaken.

Op de Nicolaasschool bestaat de MR uit 3 leden vanuit het personeel en (nu nog) 2 leden vanuit de oudergeleding. Wij vergaderen 3 x per jaar na schooltijd.

Lijkt het u wat om de MR te versterken?

Stuurt u dan voor vrijdag 16 september een mail of geef het mondeling door!

Naar/aan wie?

Vanessa of Danielle (oudergeleding MR) MR-Nicolaasschool@rvko.nl. U kan het ook mondeling doorgeven aan Monique of Karin van de receptie.

 


Terug