Graag uw aandacht.

Vrijdag 9 september 2022

Beste ouders,

 

Uw kind zit op een school die in de wijk goed bekend staat.

Dit is waarschijnlijk de reden dat u in het verleden of recent voor onze school heeft gekozen.

Wij willen die goede naam dan ook graag behouden.

 

Wij weten dat er in de ochtend bij het wegbrengen en bij het ophalen in de middag niet altijd makkelijk een parkeerplekje te vinden is.

Dit zorgt voor ongemak, frustratie en steeds vaker ook voor woordenwisselingen tussen diverse personen.

De laatste tijd krijgen wij steeds meer klachten. Van Nicolaasouders, maar ook van onze buren.

Klachten over het dubbel parkeren, maar ook klachten over asociaal gedrag van ouders wanneer er door iemand iets van gezegd wordt.

Wij als school kunnen helaas niets aan de parkeerproblematiek doen, al wordt dit soms wel van ons verwacht.

Wij zijn in gesprek met de wijkagenten om de doorstroom van het verkeer in de ochtend te verbeteren.

 

Voor nu vragen wij u nogmaals om uw auto in een parkeervak te zetten voordat u uw kind in de klas brengt.

Ook vragen wij u om respectvol om te gaan met alle ouders en leerlingen van de Nicolaasschool en met onze buren.

 

De Nicolaas dat zijn wij!!

Martijn van Minnen


Terug