Te laat komen

Te laat komen

Vrijdag 21 april 2023

Beste ouders,

 

Wij maken ons op school al een tijdje zorgen over het groeiende aantal kinderen dat met grote regelmaat te laat op school komt.

Wellicht is er tijdens de Corona-jaren en beetje de klad gekomen in het naleven van de regels en afspraken hierover. Dat zou zomaar kunnen.

Op dit moment zijn de gangen om 08.45 uur vaak nog niet helemaal leeg.

Dat betekent onder meer veel verlies van onderwijstijd voor uw kinderen.

Wist u dat die 10 minuten per dag betekenen dat er in een heel schooljaar meer dan een volle week lestijd verloren gaat? Dat is toch echt zonde!

 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op tijd naar school komen.

Het is fijn om iedere ochtend op tijd met de lessen te kunnen beginnen. Fijn voor de leerkracht én fijn voor de kinderen.

We willen onze kinderen graag leren dat op tijd komen belangrijk is. Ook wanneer zij verder opgroeien en steeds meer gaan deelnemen aan de maatschappij.

En het is zonde om zoveel onderwijstijd verloren te laten gaan.

 

We gaan ermee aan de slag!

Velen van u zullen er niet zoveel van merken: uw kinderen komen al gewoon iedere dag op tijd op school.

Maar van anderen vragen wij echt om er samen met ons voor te gaan zorgen dat er wat gaat veranderen.

 

Om 08.20 uur gaan de deuren van de school open.

Tussen 08.20 uur en 08.30 uur komen de kinderen de klassen in.

U bent in die tijd van harte welkom om even met hen mee de klas in te lopen. De leerkracht begroet alle kinderen en ouders. Er is wél tijd voor een korte opmerking of een vraagje, maar er is geen tijd om echt met de meester of juf in gesprek te gaan. Daarvoor maakt de leerkracht heel graag een afspraak met u na schooltijd.

Om 08.30 uur gaat de eerste bel.

Alle kinderen die in de klas zijn zoeken hun eigen plek op en gaan aan de slag met de startopdracht die de meester of juf heeft klaargezet. Alle ouders zeggen gedag.

De inlooptijd is speciaal verlengd tot 08.35 uur voor de ouders die meerdere kinderen naar school brengen.

Tussen 08.30 en 08.35 uur komen er dus nog enkele kinderen de klas binnen. Zij gaan direct op hun eigen plek zitten. Hun ouders zeggen gedag en gaan weer weg.

Om 08.35 uur gaat de tweede bel.

Dan beginnen de lessen.

Er zijn dan geen ouders meer in de lokalen of op de gangen.

Wanneer je na 08.35 uur de klas binnenkomt, dan ben je te laat.

 

Om 08.35 uur gaan de deuren van de school dicht.

We zorgen voor rust op de gangen en in de klassen.

Wanneer kinderen na 08.35 uur op school komen, dan kunnen ouders voortaan niet meer mee naar binnen. De grotere kinderen lopen zelfstandig naar hun eigen klas en de jonge kinderen worden indien nodig door een juf of meester weggebracht. Dat betekent soms, dat kinderen even in de hal moeten wachten voordat zij naar hun lokaal gebracht worden.

De leerkracht vult de absentielijst in. Je bent op tijd op school, wanneer je om 08.35 in de klas bent.

 

Wanneer kinderen regelmatig te laat op school komen, gaat de leerkracht met de kinderen en hun ouders in gesprek.

Ook de bouwleiders kunnen u benaderen om te bespreken hoe het op tijd komen verbeterd kan worden. In een enkel geval zal er zelfs een afspraak met de directie worden gemaakt en/of een melding worden gedaan bij Leerplicht. Bij veelvuldig verzuim (en ook te laat komen is een vorm van verzuim) kan de Leerplichtambtenaar besluiten om proces verbaal op te maken.

Maar zo ver gaan we het met z’n allen vast niet laten komen.

 

Wij rekenen op uw medewerking en hebben er vertrouwen in dat wij er allemaal samen voor kunnen gaan zorgen dat in iedere groep de lessen ’s ochtends op tijd en in alle rust kunnen starten!

 

Met vriendelijke groet,

mede namens het Nicolaasteam,

Martijn van Minnen en Annemarie Brinkhof

Directie Nicolaasschool


Terug