Wederom mooie complimenten van de onderwijsinspectie!

Vrijdag 14 december 2018

Op 6 november is de Inspectie van het Onderwijs op bezoek geweest op de Nicolaasschool.

Dit keer ging het niet om het reguliere vierjaarlijkse onderzoek.

Weet hu het nog? In mei 2017 kreeg de Nicolaasschool volop complimenten van de inspecteur voor ons onderwijs, voor de veiligheid op school, voor het pedagogisch klimaat en voor de positieve en fijne manier waarop leerkrachten, ouders en kinderen met elkaar omgaan en samenwerken hier op school. Zij beoordeelde de school met een GOED.

Het bezoek op 6 november was heel specifiek gericht op de voor- en vroegschoolse educatie. De inspectie heeft lessen en activiteiten bijgewoond in twee peutergroepen en drie kleutergroepen en heeft gekeken naar de samenwerking tussen de peuterspeelzalen en de school en de doorgaande lijn in ons onderwijs.

Wederom was de inspecteur dik tevreden. Zowel de peuterspeelzalen als de kleuterbouw hebben dik voldoende gescoord op alle aspecten die door de inspecteur zijn bekeken.

Vandaag hebben wij al een kijkje mogen nemen in het conceptrapport dat de inspecteur heeft geschreven. Eind januari wordt dit rapport definitief vastgesteld. Het definitieve rapport wordt gepubliceerd op de website van de Inspectie van het Onderwijs en natuurlijk plaatsen wij het dan ook op onze eigen website, zodat ook u het volledige verslag kunt inzien.

 


Terug