Wat vinden wij belangrijk

Wat vinden wij belangrijk

De Nicolaasschool heeft zichzelf een duidelijke missie ten doel gesteld:

Wij proberen ieder kind een goede basis mee te geven om zijn of haar toekomst in de maatschappij vol vertrouwen tegemoet te treden.

Op het gebied van onderwijs bedoelen we hiermee dat we onze leerlingen de kennis en vaardigheden willen aanleren die nodig zijn voor een goede start in het vervolgonderwijs. Daarbij vinden we individuele prestaties belangrijk, maar dan wel passend bij de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van iedere leerling. We willen graag samen met ouders een bijdrage leveren aan het optimaal kunnen functioneren van elk kind. In de praktijk betekent dit dat we ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de voortgang in ontwikkeling van onze leerlingen. Uiteraard zijn we daarbij niet alleen gericht op het aanpassen van de leerstof waar nodig, maar kijken we ook naar bijvoorbeeld het werkgedrag, de leerstijl en de motivatie van leerlingen.

We streven ernaar op school een sfeer te scheppen waarin ieder kind zich geborgen voelt en geaccepteerd wordt met zijn eigen verschijning, capaciteiten en beperkingen, taal en culturele achtergrond. Dit proberen we onder meer te bereiken met behulp van duidelijke regels en afspraken voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Deze regels en afspraken zijn vastgelegd in ons gedragsprotocol. Alle ouders die hun kind(eren) komen inschrijven overhandigen we een exemplaar. Zo hopen we te bereiken dat eenieder die aan school verbonden is op de hoogte is van alle elementen die maken dat we prettig kunnen spelen en samenwerken op basis van wederzijds respect.

We vinden het belangrijk om regelmatig met u en de kinderen feest te vieren en stil te staan bij de diepere betekenis van alledaagse dingen. We zijn een katholieke school en willen de katholieke achtergronden en tradities graag aan onze kinderen meegeven. Tevens vinden wij het heel belangrijk dat we de specifieke culturele kennis en achtergrond die de kinderen zelf meebrengen gebruiken in de klas. We streven ernaar kinderen te begeleiden in het ontwikkelen van een eigen identiteit.

We willen graag samen met u en met de kinderen een steentje bijdragen aan onze multiculturele samenleving.

 

We streven ernaar op school een sfeer te scheppen waarin ieder kind zich geborgen voelt en geaccepteerd wordt met zijn eigen verschijning, capaciteiten en beperkingen, taal en culturele achtergrond. Dit proberen we onder meer te bereiken met behulp van duidelijke regels en afspraken voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Deze regels en afspraken zijn vastgelegd in ons gedragsprotocol. Alle ouders die hun kind(eren) komen inschrijven overhandigen we een exemplaar. Zo hopen we te bereiken dat eenieder die aan school verbonden is op de hoogte is van alle elementen die maken dat we prettig kunnen spelen en samenwerken op basis van wederzijds respect.

We vinden het belangrijk om regelmatig met u en de kinderen feest te vieren en stil te staan bij de diepere betekenis van alledaagse dingen. We zijn een katholieke school en willen de katholieke achtergronden en tradities graag aan onze kinderen meegeven. Tevens vinden wij het heel belangrijk dat we de specifieke culturele kennis en achtergrond die de kinderen zelf meebrengen gebruiken in de klas. We streven ernaar kinderen te begeleiden in het ontwikkelen van een eigen identiteit.

We willen graag samen met u en met de kinderen een steentje bijdragen aan onze multiculturele samenleving.

 

We kijken steeds kritisch naar ons onderwijs en formuleren jaarlijks verbeterpunten, waarbij we uiteraard regelmatig instappen op actuele gemeentelijke of landelijke onderwijsvernieuwingsprojecten.
Terug

Schiedamseweg 227

3026 AN Rotterdam

010 - 462 49 08

info@nullnicolaas-school.nl