Medewerker ouderbetrokkenheid

Medewerker ouderbetrokkenheid

Bij ons op school werkt een medewerkster ouderbetrokkenheid. Yamina el Azmani. Zij verzorgt een brugfunctie tussen het onderwijs, de voorzieningen in de wijk en de ouders. Ze draagt zorg voor een verbetering van de communicatie tussen de school en de ouders en een toename van de ouderbetrokkenheid. Zij werkt hierbij nauw samen met Nadia Vyent vanuit het onderwijzend personeel.

Bij ons op school betekent dit concreet dat er door het jaar heen tal van activiteiten georganiseerd worden voor de ouders; van informele koffieochtenden en leuke workshops tot cursussen en gerichte voorlichtingsbijeenkomsten. U kunt ook altijd bij Yamina terecht met uw vragen over de school, het onderwijs of de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Iedere dinsdagochtend is er van 09.00 uur tot 10.30 een thema-ochtend op school. Deze worden gehouden in het ouderlokaal op de tweede verdieping van het hoofdgebouw.

Over de andere activiteiten die door het jaar heen plaatsvinden, staat tijdig informatie in de nieuwsbrieven, op de website en ook op deze app. De informatie kunt u ook altijd terugvinden op de speciale borden in de hal van het hoofdgebouw en de dependance 5/6.

 

 

 

Terug