Medewerker ouderbetrokkenheid

Medewerker ouderbetrokkenheid

Bij ons op school werkt een medewerkster ouderbetrokkenheid. Yamina el Azmani. Zij verzorgt een brugfunctie tussen het onderwijs, de voorzieningen in de wijk en de ouders. Ze draagt zorg voor een verbetering van de communicatie tussen de school en de ouders en een toename van de ouderbetrokkenheid. 

Bij ons op school betekent dit concreet dat er door het jaar heen tal van activiteiten georganiseerd worden voor de ouders; van informele koffieochtenden en leuke workshops tot cursussen en gerichte voorlichtingsbijeenkomsten. U kunt ook altijd bij Yamina terecht met uw vragen over de school, het onderwijs of de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

 

 

 

Terug