Groep 3

Groep 3

 

Groep 3 is een spannend jaar voor uw kind!

Uw kind leert dit jaar namelijk lezen, schrijven en rekenen.

Leren lezen is voor kinderen ontzettend spannend. En wat gaat het lezen snel.

Al in de eerste schoolweek leren de kinderen eenvoudige drieletterwoordjes lezen en rond de herfstvakantie lezen de kinderen al vloeiend korte woordjes. Rond de kerst kennen de kinderen bijna alle letters en klanken, met uitzondering van lastige combinaties als ‘sch’ en ‘ng/nk’. Maar aan het eind van groep 3 vormen ook die geen probleem meer. De kinderen lezen dan zelfs al woorden van twee lettergrepen.

In groep 3 gebruiken we de methode van Veilig Leren Lezen. Dit is een geïntegreerde taal- en leesmethode. De methode werkt met kernen, die verdeeld zijn over het schooljaar. Met de thuiswerkmodule kunt u ook thuis oefenen met wat de kinderen op school leren en oefenen.

Het is fijn als de kinderen thuis ook oefenen met lezen. Bij de bibliotheek kunt u gratis boeken lenen op het niveau dat aansluit bij dat van uw kind. Kies niet te moeilijke boekjes uit en ga gezellig samen lezen of maak er een spelletje van.

Er bestaan ook allerlei leuke apps om lezen mee te oefenen. Op internet zijn ook leuke pagina’s te vinden, bijvoorbeeld www.leestrainer.nl en www.avi-lezen.nl

Voor ons rekenonderwijs gebruiken we de nieuwste versie van Wereld in Getallen.

Aan het begin van groep 3 gaan we verder met de telactiviteiten die de kinderen in groep 2 geleerd hebben. De basisbegrippen van het rekenen worden met behulp van leuke, interessante verhaaltjes aan de kinderen aangeboden. De kinderen leren getallen herkennen en schrijven en maken kennis met de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’. Als na een tijdje de tekens + en – worden geïntroduceerd, ontstaan er echte sommen.

Het rekenen speelt zich eerst nog af onder de 10. Dit leren en oefenen ze eerst met materiaal zoals fiches, blokjes, de getallenlijn en een rekenrek. De volgende stap is dat ze de sommen uit hun hoofd maken. In de tweede helft van groep 3 leren de kinderen ook hoe ze sommen boven de 10 uit moeten rekenen. Tijdens de rekenlessen leren de kinderen ook tellen (tot 100), splitsen (een getal in twee delen verdelen), verdubbelen en halveren. Ook meten, klokkijken (hele en halve uren) en rekenen met geld komen aan de orde.

Voor de schrijflessen gebruiken we de methode Pennenstreken. Deze methode loopt gelijk met de leesmethode. De letters die de kinderen tijdens het lezen leren, worden ook tijdens de schrijfles aangeboden. De schrijfletters worden aangeleerd volgens het blokschrift.De leerkracht let bij het schrijven ook op een goede zit- en schrijfhouding, papierligging en potloodhantering. Voor het leren schrijven gebruiken de kinderen een driekantig schrijfpotlood.

De kinderen krijgen steeds meer oog voor de wereld om hen heen. Vandaar dat dingen die ze leren bij het vak wereldoriëntatie hen vaak erg interesseren. Argus Clou is onze methode voor wereldoriëntatie. We maken een start met lessen over geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek.

Ook het vak verkeer maakt onderdeel uit van wereldoriëntatie. Een belangrijk vak, omdat kinderen zelf dagelijks deelnemen aan het verkeer. In de groep leren kinderen nadenken over hun eigen rol in het verkeer, ze leren hoe je veilig over moet steken en waarop je moet letten als je op de fiets bent.

Terug

Schiedamseweg 227

3026 AN Rotterdam

010 - 462 49 08

info@nullnicolaas-school.nl