Groep 4

Groep 4

Bij het lezen in groep 4 bouwen de kinderen verder aan hun leesvaardigheid en de snelheid neemt toe. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder, waardoor ze al leuke verhalen kunnen lezen. De teksten zijn niet alleen meer verzonnen verhaaltjes, er worden ook informatieve teksten gelezen.

In groep 3 ging het nog voornamelijk om het leesproces, het technisch lezen. In groep 4 komt er ook aandacht bij voor wát de kinderen lezen en het begrijpen van de teksten, het begrijpend lezen. Door het stellen van vragen over de gelezen tekst wordt bekeken of ze wel echt snappen wat ze hebben gelezen. De kinderen oefenen met verschillende leesstrategieën om zo informatie uit de tekst te kunnen halen.

In onze taalmethode Taal Actief worden taal, spelling en woordenschat aangeboden.

Met taal maken de kinderen verschillende oefeningen om o.a. zinsbouw, bijvoeglijke naamwoorden, meervoudsvormen en verkleinwoorden te leren.

Door middel van spellingmonster Gerrit krijgen de kinderen spellingsmoeilijkheden aangeboden. Deze woorden zijn geclusterd in woordpakketten. Kinderen leren verschillende woorden onderscheiden om ze vervolgens goed op te schrijven. Het makkelijkst daarbij zijn luisterwoorden, woorden die je opschrijft zoals ze klinken. Denk aan post en rots. Maar er zijn ook onthoudwoorden, waarvan je gewoon moet leren hoe je ze schrijft. Denk aan pijl met een lange ij en reis met een korte ei. Gelukkig gaat spelling in stapjes.

Een goede manier om spelling goed onder de knie te krijgen is behalve veel oefenen ook heel veel lezen.

Tijdens de taallessen wordt er ook veel aandacht besteed aan het vergroten van de woordenschat

Bij het rekenen in groep 4 gaan de kinderen verder waar ze in groep 3 gestopt zijn.

Zo leren de kinderen optellen en aftrekken t/m 100 en leren ze de tafels van 1 tot en met 10. De tafels van 1,2,3,4,5,6 en 10 moeten ze aan het einde van het jaar beheersen. De tafels van 7,8 en 9 worden wel aangeboden, maar deze hoeven de kinderen nog niet uit hun hoofd te weten. Het is fijn als u thuis de tafels met uw kind oefent.

Kinderen leren rekenen met geld, ze leren alle munten en biljetten kennen. Bij het klokkijken leren ze de hele en halve uren af te lezen op de analoge en digitale klok en de kwartieren op de analoge klok. De kinderen leren ook werken met de maand- en jaarkalender.In groep 4 krijgt uw kind een introductie op de maten en gewichten. Ze leren werken met eenvoudige standaardmaten voor lengte (m en cm), gewicht (kg en g) en inhoud (l). Ook maken de kinderen kennis met hoe getallen in beeld worden gebracht, in grafieken en diagrammen bijvoorbeeld.

Tijdens de schrijflessen krijgen de kinderen alle hoofdletters aangeboden. In groep 4 gaat uw kind voor het eerst met pen schrijven. Omdat het belangrijk is om gelijk een goede pengreep aan te leren, gebruiken we op school de Stabilo-pen. Deze pen is speciaal ontwikkeld voor kinderen en maakt schrijven makkelijker, bevordert een juiste schrijfhouding en voorkomt kramp tijdens het schrijven. Bij verlies van deze Stabilo pen is een nieuwe pen via school verkrijgbaar. Bij de administratie of bij de bouwcoördinator is deze voor 4 euro te koop.

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan wereldoriëntatie en werken de kinderen met een verkeerskrant.

Terug

Schiedamseweg 227

3026 AN Rotterdam

010 - 462 49 08

info@nullnicolaas-school.nl