Groep 5

Groep 5

De kinderen in groep vijf hebben een druk programma. Elke dag staan er taal- en spellinglessen op het rooster. Op het gebied van rekenen maken we grote stappen in groep 5. Het rekenen tot 1000 moet worden beheerst, zowel het optellen als het aftrekken. Het rekenen tot 10.000 wordt in groep vijf aangeboden. Tafelsommen moeten rond kerst volledig beheerst worden, zodat de kinderen aan de slag kunnen met deelsommen (met en zonder rest). Ook gaan we ervan uit dat de meeste kinderen rond deze tijd analoog kunnen klokkijken, zodat we verder kunnen met digitaal klokkijken. We maken ook een begin met het cijferend optellen en aftrekken.

Een grote verandering in groep vijf is dat de kinderen nu vrijwel dagelijks bezig zijn met wereldoriëntatie. Met Argus Clou, onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie, verkennen de kinderen de wereld om zich heen. Zij krijgen wekelijks lessen geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. In de tweede helft van groep 5 starten de kinderen met het onderdeel topografie. Het kan zijn dat ze hiervoor soms een blad mee naar huis krijgen om thuis te oefenen. Zo bereiden we de kinderen ook langzaam voor op het krijgen van huiswerk, wat echt van start gaat in groep 6.

Net als in groep 4 lezen we met de methode Karakter. Drie maal per week lezen de kinderen een half uur op hun eigen leesniveau.

Twee maal per week werken de kinderen uit Grip. Met deze methode oefenen we het begrijpend lezen. Aan de hand van verschillende tekstsoorten oefenen de kinderen met strategieën om hun tekstbegrip te vergroten.

Eenmaal per twee weken krijgen de kinderen computerles en handvaardigheid van een vakleerkracht.

Naast de 2 gymlessenkrijgen de kinderen in groep 5 een keer per week zwemles in Zwembad West. Doel van deze zwemlessen is dat alle kinderen zich kunnen redden in het water. Het behalen van een zwemdiploma is niet gegarandeerd.

 

Terug

Schiedamseweg 227

3026 AN Rotterdam

010 - 462 49 08

info@nullnicolaas-school.nl