Groep 7

Groep 7

In groep 7 besteden we al vroeg in het jaar uitgebreid aandacht aan het huiswerk: "hoe maak of leer je dat en vooral wanneer maak of leer je dat". We proberen kinderen zoveel mogelijk op hun eigen verantwoordelijkheden te wijzen, ook met het oog op groep 8 en het voortgezet onderwijs. We stimuleren het zelfstandig werken. Zo heeft de leerkracht de handen vrij om enkele leerlingen extra uitleg te geven en leren kinderen om zelf problemen op te lossen of samen te werken.

De kinderen maken gedurende het jaar een boekverslag, houden een spreekbeurt en ze leveren een werkstuk in. Tijdens de computerlessen bereiden ze een PowerPoint presentatie voor die ze aan de groep moeten laten zien.

Meerdere keren per week kijken de kinderen naar naar het schooltv- jeugdjournaal om zich een breder beeld te vormen van de wereldproblematiek.

De overige vakken die aangeboden worden zijn hetzelfde als in de andere groepen. Elke dag rekenen, taal, spelling, begrijpend of technisch lezen en een vakgebied van wereldoriëntatie. Eén keer per week schrijven, Engels en godsdienst/levensbeschouwing. Om de week handvaardigheid of computerles en minimaal twee keer per week gym. In mei wordt in groep 7 de Cito-Entreetoets afgenomen.

 

Terug

Schiedamseweg 227

3026 AN Rotterdam

010 - 462 49 08

info@nullnicolaas-school.nl